eco farming logo

Home Registrácia MŠ SR
Registrácia PDF Tlačiť E-mail

 

Ministerstvo školstva VVaŠ SR odporúča učebnú pomôcku DysCom SK na jej používanie pri výchovno- vzdelávacej a poradenskej činnosti so zameraním na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov s ťažkosťami s osvojovaním čítania a písania v školách a poradenských zariadeniach.

 

Učebná pomôcka Program DysCom SK je určená pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj pre deti a žiakov z odlišného jazykového alebo sociokultúrneho prostredia a to v materských, základných aj špeciálnych základných školách a v poradenských zariadeniach.


Registrácia programu na Ministerstve školstva VVaŠ SR:

Učebná pomôcka program DysCom SK je zaregistrovaná na Ministerstve školstva VVaŠ SR na meno autorky programu PaedDr. Sandry Srholcovej pod číslom:

CD-2007-23443/47459-1:914

 

 


Powered by Dyscom.sk . Designed by Frantisek Lee